0 2 min 2 lata

Udział sektora naftowo-gazowego (OGS) w strukturze PKB Rosji w I kwartale 2022 roku wzrósł do 21,7% z 17,5% w IV kwartale 2021 roku, 17,1% w III kwartale 2021 roku, 17,7% w II kwartale 2021 r. i 17,3% w I kwartale 2021 r., analogiczne dane opublikował w środę Rosstat.

Wskaźnik wolumenu wartości dodanej brutto sektora ropy i gazu w I kwartale 2022 r. wyniósł 120,4% (w stosunku do I kwartału 2021 r.). Fizyczny wskaźnik wolumenu wartości dodanej brutto nieropy i gazu PKB w I kwartale 2022 r. wyniósł 100,1%.

Udział NHS w PKB stał się maksymalny od początku takich wyliczeń Rosstatu – 2017 r. Wcześniej maksymalny udział sektora ropy i gazu w PKB notowano w II kwartale 2018 roku (21,5%), a minimalny na początku okresu „covid” – w II kwartale 2020 roku (12,6). %).

Generalnie w 2021 r. udział NHS w PKB według wyliczeń Rosstatu wyniósł 17,4% po 13,9% w 2020 r., 18,8% w 2019 r., 20,7% w 2018 r., 16,6% w 2017 r.

W ramach sektora naftowo-gazowego gospodarki Rosstat, zgodnie z opublikowaną metodologią, rozumie przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów ich przetworzenia (podsektor podstawowy) oraz produkcją towarów i usług związanych z ropą i produkcja, przetwarzanie, transport i sprzedaż gazu konsumentowi (podsektor drugorzędny), a także działalność pomocnicza zapewniająca funkcjonowanie jednostek sektora naftowego i gazowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.