0 4 min 2 lata

Sąd Arbitrażowy Terytorium Krasnojarskiego zatwierdził w piątek ugodę między Federalną Agencją ds. Rybołówstwa a spółką zależną Norilsk Nickel, JSC NTEC, w przypadku wyrządzenia szkody przyrodzie w wyniku wypadku w elektrowni cieplnej Norylsk zakład.

„Sąd Arbitrażowy Terytorium Krasnojarskiego zatwierdził ugodę w sprawie naprawienia przez Norilsk-Taimyr Energy Company JSC szkód wyrządzonych zasobom biologicznym wody w wyniku wycieku ropy, wszczętych na podstawie pozwu przez Jenisej Administrację Terytorialną Federalnej Agencji ds. Rybołówstwa” – powiedział dziennikarzom sąd.

Norilsk Nickel powiedział w oświadczeniu, że NTEC zrekompensuje w pełni szkody w wodnych zasobach biologicznych w naturze, uwalniając młode osobniki różnych cennych gatunków ryb (jesiotr, sieja, sieja, sieja i nelma) do zbiorników wodnych Pojezierza Norilo-Pyasinsky dotkniętych awarią system rzeczny w latach 2033-2050.

„Do 2033 r. firma planuje corocznie, począwszy od 2023 r., przeprowadzać wczesne wypuszczanie młodego jesiotra syberyjskiego do rzeki Jenisej”, zauważa Norilsk Nickel.

NTEC sfinansuje również badania naukowe w celu oceny stanu wodnych zasobów biologicznych i ich siedlisk, planowane na lata 2023-2051.

„W celu zagwarantowania terminowej i pełnej rekompensaty za szkody w wodnych zasobach biologicznych oraz biorąc pod uwagę długi okres realizacji środków przewidzianych w polubownym porozumieniu, Norilsk Nickel MMC udzielił gwarancji Jenisejskiej Administracji Terytorialnej Federalnej Agencji ds. Rybołówstwo ma zapewnić wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia polubownego przyjętego przez NTEC SA” – czytamy w komunikacie.

Jak wcześniej informowaliśmy, Federalna Agencja ds. Rybołówstwa złożyła pozew przeciwko NTEK pod koniec lipca 2021 r. Kwota roszczenia wyniosła 58,65 mld rubli. Mówimy o odszkodowaniu za szkody wyrządzone wodnym zasobom biologicznym w wyniku wycieku produktów naftowych w wyniku awarii w elektrociepłowni Norylsk-3 w maju 2020 r. W kwietniu 2022 r. powód zwiększył swoje roszczenia o 311 mln rubli do 58,961 mld rubli.

Na pierwszej rozprawie sądowej w sprawie strony zadeklarowały gotowość podpisania ugody. W maju strony zaprezentowały sam świat.

Wcześniej Norilsk Nickel informował o negocjacjach dotyczących warunków wspólnego rozwoju, procedury koordynacji i zatwierdzenia, a także realizacji planu odtworzenia wodnych zasobów biologicznych systemu jezioro-rzeka Norilo-Pyasinsky.

Z kolei Rosrybolovstvo, po potwierdzeniu możliwości zawarcia ugody, nalegało na poprawność swoich obliczeń wysokości szkody. Agencja zwróciła również uwagę na potrzebę przyjęcia przez firmę programu przywracania wodnych zasobów biologicznych, w tym budowy wylęgarni ryb.

Pod koniec maja 2020 r. 21 163 ton produktów naftowych wylało się na glebę i do rzeki Ambarnaya i jej dopływu Daldykan, które wpływają do dużego jeziora Pyasino, w wyniku opadania betonowej platformy i zniszczenia zbiornika, na terenie CHPP-3 NTEK JSC.

Szkody z tego wypadku oszacował Rosprirodnadzor na około 148 miliardów rubli, z czego sąd uznał 146 miliardów rubli. Norylsk Nickel spłacił tę kwotę w całości bez kwestionowania decyzji pierwszej instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.