0 2 min 2 lata

Oleg Małyszew, niezależny dyrektor, założyciel i wspólnik OKS LABS, od 21 lipca odszedł z Rady Nadzorczej Moskiewskiej Giełdy w osobistym oświadczeniu, jak podaje strona internetowa giełdy.

Małyszew był członkiem komisji rady nadzorczej ds. audytu oraz nominacji i wynagrodzeń.

Nowy skład rady nadzorczej giełdy w liczbie dwunastu dyrektorów został zatwierdzony na powtórnym walnym zgromadzeniu w dniu 6 czerwca. Odbyło się ono w formie głosowania nieobecnego.

Wiosną, przed dorocznym zgromadzeniem wspólników giełdy, pierwotnie zaplanowanym na 29 kwietnia, jej Rada Nadzorcza opuściła 8 z 12 członków poprzedniego Zarządu, po przełożeniu zgromadzenia listę kandydatów do głosowania w sprawie wyboru nowa Rada Nadzorcza została zaktualizowana o kwartał w stosunku do zatwierdzonego miesiąca wcześniej.

Głównymi akcjonariuszami Moskiewskiej Giełdy są Bank Rosji (11,8%), Sbierbank (10%), VEB (8,4%), EBOR (6,1%) oraz Capital Research and Management Company (5,7%). Swobodny przepływ wynosi 63%. Ponad 370 000 osób i ponad 1000 osób prawnych jest udziałowcami Moskiewskiej Giełdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.