0 11 min 2 lata

Psychologia odgrywa kluczową rolę w inwestowaniu. Emocje, które napędzają inwestycje to strach i chciwość, ale są one bardziej wszechstronne i mogą znacząco wpłynąć na wyniki. Profile psychologiczne inwestorów wpływają na wynik portfela inwestora, ponieważ decyzje inwestycyjne są bezpośrednio związane z emocjami.


Zbuduj portfel, który spełnia Twoje cele inwestycyjne; możesz zyskać tylko porównując „profil” ze swoją strategią inwestycyjną.

Psychologia inwestora i wyniki inwestycyjne
Wielu komentatorów rynku regularnie odrzuca koncepcje takie jak „strach i chciwość” oraz ich znaczenie dla zachowań jednostek i rynków jako całości. Chociaż zarówno strach, jak i chciwość wpływają na indywidualne i zbiorowe zachowania, są częścią znacznie większego zbioru postaw i emocji, które wpływają na nasze decyzje inwestycyjne.


Jestem inwestorem, który posiada mieszankę akcji wzrostowych/wartościowych, akcji o wysokiej dywidendy i tradycyjnych akcji dywidendowych. Chociaż nie rozważam czynników psychologicznych przed inwestowaniem, staram się mieć świadomość, jak pewne cechy i trendy mogą wpływać na moje decyzje inwestycyjne. To, czy ta świadomość pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, jest wyraźnie trudne do zmierzenia.


Rola emocji w inwestowaniu: Graham, Newton i Investor Cargo
Psychologia, emocje i irracjonalność są kluczem do inwestowania. Zakładamy, że jesteśmy istotami rozumnymi, ale treść tego bloga sugeruje inaczej.


Ugruntowana teoria ekonomii i finansów zakłada, że ​​ludzie są dobrze poinformowani i konsekwentni w podejmowaniu decyzji. Twierdzi, że inwestorzy są „racjonalni… jasne jest, że ludzie tak naprawdę nie zachowują się racjonalnie”. W rzeczywistości ludzie często zachowują się irracjonalnie według systematycznych, nieproduktywnych wzorców”.


Jako dzieci patrzymy na świat przez soczewkę ochronną, która chroni nadęte poczucie siebie. Wraz z wiekiem proces dojrzewania obejmuje rozwijanie świadomości naszej prawdziwej „wielkości” w świecie.
Jak zauważyło wielu obserwatorów, emocjonalny skład inwestora jest ważniejszy dla sukcesu inwestycyjnego niż zdolności intelektualne czy „wiedza książkowa”. To proste stwierdzenie, ale podejrzewam, że większość inwestorów nie docenia jego znaczenia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.


Inteligentny inwestor to taki, który wykorzystuje swoje emocje. Na przykład wielki inwestor Benjamin Graham w swojej ponadczasowej książce Inteligentny inwestor zdefiniował inteligentną inwestycję jako inteligencję stosowaną, która jest „bardziej cechą charakteru niż atrybutem mózgu”.


Odwrotnym dowodem na tę definicję jest historia genialnego naukowca Izaaka Newtona, który inwestuje swój kapitał w spekulacyjną Kompanię Południowych Mórz, wspaniałą historię wzrostu swoich czasów. Niestety trzysta lat temu przegranym okazało się Morze Południowe. Zdolność Newtona do zdefiniowania grawitacji i szereg równie spektakularnych osiągnięć nie uczyniły Newtona dobrym inwestorem.


Przychodzimy, aby inwestować, przynosząc ze sobą nasze podstawowe doświadczenia, cechy psychologiczne, nawyki i tendencje. Niektórzy mogą nazwać to bagażem, ale ja wolę słowo „dziecko”.
Najlepsi inwestorzy są zwykle spokojni i cierpliwi, potrafią wyznaczać cele strategiczne i dostosowywać je w miarę potrzeb. Nie panikują. Mogą również mieć dobrą samoocenę i uczyć się na swoich błędach.
Zachowania psychologiczne, które mogą zaszkodzić wynikom inwestycyjnym.

Psychologia inwestowania, przyjrzyjmy się niektórym dobrze znanym cechom emocjonalnym i zachowaniom, które bezpośrednio wpływają na wybory inwestorów i pokażmy, jak emocje mogą wpływać na inwestowanie. Wszystkie te zachowania można uznać za wyraz skłonności inwestycyjnej.


Zbytnia pewność siebie to zbytnia pewność siebie w stosunku do rzeczywistości. Zbytnia pewność siebie w inwestowaniu może prowadzić do overtradingu. Inwestor „zastępuje” swoje zaufanie realną informacją, co prowadzi do błędów i dodatkowych opłat i związanych z tym wydatków.


Poczucie własnej skuteczności to kolejny błąd inwestycyjny. Osoby z tą cechą postrzegają siebie jako osoby mające pozytywne, pomyślne wyniki inwestycyjne i złe wyniki z powodu czynników zewnętrznych. Chociaż emocjonalnie pocieszające, samozadowolenie może z czasem zaszkodzić wyzdrowieniu.
Pamięć wybiórcza zachowuje niektóre wspomnienia i usuwa inne z naszej świadomości. Może sprawić, że zapamiętamy nasze dobre decyzje i zapomnimy o złych. Pamięć wybiórcza zniekształca perspektywę inwestora i zachęca do nadmiernej pewności siebie.


Samoutrudnienie (samoutrudnienie) to termin używany przez inwestorów w celu znalezienia wstępnych wymówek w przypadku niepowodzenia inwestycji. Przykładem jest „samochodu kiepsko, myślę, że nie przeprowadziłem właściwych badań”.


Jest to kolejny emocjonalny nawyk, który zbytnio obciąża inwestora i zniekształca decyzje dotyczące kupna lub sprzedaży. Shepherd’s Club podąża za tłumem. Może to prowadzić do zbyt losowych wyszukiwań lub zakupów akcji, które wpływają na reputację. Bieganie ze stadem może również prowadzić do utraty niedowartościowanych, ale stabilnych akcji w krajobrazie inwestycyjnym.
Wszystkie te zachowania są naturalnymi przejawami ludzkiej psychologii. Nikt nie może w pojedynkę wykoleić rozsądnej strategii i praktyki inwestycyjnej. Razem ograniczają zwroty. Co więcej, inwestor, który angażuje się w jeden lub więcej z tych nawyków, prawdopodobnie je powtórzy, zwiększając stratę.
Podstawowe profile psychologiczne inwestorów (IPP)


Każdy inwestor jest wyjątkowy i ma unikalny zestaw preferencji emocjonalnych oraz (miejmy nadzieję) strategię zaprojektowaną w celu zaspokojenia tych strategicznych potrzeb inwestycyjnych. Ta interakcja jest rzadko poruszana w rozmowach inwestycyjnych. Sensowne jest jednak to, że strategia inwestycyjna nie tylko pasuje do profilu parametrów finansowych, ale także „pasuje” do osobowości inwestora.
Oto kilka przykładów profili inwestycyjnych. Nie są to profile „naukowe”, ale są prezentowane w celu zrozumienia, jak różne typy osobowości mogą pasować do danego portfolio. Oznacza to, że to porównanie profili psychologicznych inwestora i portfela jest przydatnym krokiem dla każdego inwestora.

Agresywny inwestor

Ten inwestor chce wyników, jest twardy i niecierpliwy. Jest prawdopodobnie bardziej podatny niż inne profile na niektóre z opisanych przez nas zachowań psychologicznych. Profil ten jest trudny do dopasowania do długoterminowej strategii „kupuj i trzymaj”.
Agresywny inwestor jest ryzykownym inwestorem, chyba że ma bardzo długie ramy czasowe i może ograniczyć impulsowe kupowanie i sprzedawanie. Ewentualnie może ograniczyć procent swoich papierów wartościowych w całym swoim portfelu, jeśli jest odpowiednio zdyscyplinowany. Niemal z definicji ten typ osobowości lepiej nadaje się do handlu niż do inwestowania.

Elastyczny inwestor

Ten inwestor nie ma charakteru agresywnego ani defensywnego; jest raczej pragmatyczny, otwarty i elastyczny. Elastyczny inwestor to także taki, który w naturalny sposób unika syndromów przyczyniających się do słabych wyników, takich jak zbytnia pewność siebie lub zbytnia pewność siebie. Ludzie pragmatyczni wydają się mieć wrodzoną zdolność do ograniczania takich impulsów.

Ten profil prawdopodobnie najlepiej pasuje do portfela hybrydowego, który równoważy ryzyko i zwrot. Możemy sobie wyobrazić portfel zrównoważony między wzrostem a wartością, ze stabilnymi dochodami (dywidendy) oraz obligacjami i gotówką na bezpieczeństwo. Prawdopodobnie daje stosunkowo spójne wyniki bez drastycznej zmiany rankingów lub podziałów.


Defensywny (ostrożny) inwestor

Ten inwestor jest z natury ostrożny, a nawet nieśmiały. Ryzyko go przeraża, a bezpieczeństwo uspokaja. Nawet młody, defensywny inwestor prawdopodobnie uniknie portfela charakteryzującego się napiętym wzrostem lub problemami spekulacyjnymi. W rzeczywistości samo posiadanie dużej części akcji w swoim portfelu może powodować niepokój.


Defensywny inwestor poszukuje portfela, który oferuje maksymalne bezpieczeństwo i minimalne ryzyko. Rozsądny portfel dla tego profilu zawiera mniejszość głównie ocenianych lub blue chipów oraz większość obligacji i dodatkowych aktywów trwałych. Rozpoczęcie od bardziej agresywnej palety inwestycyjnej prawdopodobnie spowoduje, że ostrożny inwestor dostosuje swoje pozycje do swoich emocji.

Nerwowy inwestor

Ten nerwowy inwestor ma inny profil. Wściekły trader może być agresywny, pragmatyczny lub ostrożny, ale po prostu nie może przezwyciężyć niepokoju z przyzwyczajenia. Ten niepokój niemal nieuchronnie prowadzi do złych decyzji inwestycyjnych, nadmiernej sprzedaży i częstych zmian strategii portfela. Nerwowy inwestor nie pasuje do rynku, dopóki nie nauczy się zmniejszać niepokoju, który powoduje destrukcyjne zachowania inwestycyjne. Rynek działa na nerwy niektórym ludziom i może wyrządzić prawdziwe szkody psychologiczne osobom z przewlekłym lękiem.

Kupiec

Kupiec uwielbia handel i spieszy się z handlem. Poszukuje krótkoterminowych zysków, które jego zdaniem są możliwe przy odpowiednim systemie lub znajomości rynku/inwestycji. Biznesmen jest zazwyczaj inteligentny i może być bardzo inteligentny i dobrym uczniem. Pomimo tych cech lub z powodu tych cech może paść ofiarą nadmiernej pewności siebie. Niektórzy inwestorzy myślą, że faktycznie inwestują, gdy tak nie jest. Jeśli to zwiększa zbytnią pewność siebie, czy nie, tak naprawdę nie są inwestorami. (Załączam je tutaj, ponieważ na rynku jest wielu traderów).

Wniosek

Inwestowanie nie jest nauką empiryczną. Może to być nawet połączenie sztuki i nauki. Istotne są analizy fundamentalne i techniczne. Podobnie psychologia inwestycji. Podczas gdy trader nie może kontrolować ruchów na wykresach ani podstaw akcji, takich jak wskaźnik PE lub zysk na akcję, z pewnością może ocenić swoją własną psychologię.


W inwestowaniu najważniejsze jest stworzenie odpowiedniego portfela. Warto zastanowić się, czy istnieje „konflikt” między portfolio a psychologią osobistą. Nikt z nas nie jest doskonałymi ani doskonałymi istotami i kontynuujemy naukę przez całe życie. Twój portfel ci podziękuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.