0 5 min 2 lata

Alessandro Tentori (AXA IM Włochy) analizuje wiele elementów wielkiej gospodarczej i geopolitycznej układanki i widzi, że Stany Zjednoczone mają sześć miesięcy do przodu w zakresie zacieśniania monetarnego i z mniej trudną do opanowania inflacją popytu.


Gdzie w tej coraz bardziej złożonej jesieni kierować inwestorów? Według Alessandro Tentori , dyrektora ds. inwestycji w AXA IM Włochy, powinni oni preferować Stany Zjednoczone, które mają więcej niż sześć miesięcy do przodu w zacieśnianiu polityki pieniężnej i mają mniej trudną do opanowania inflację popytu. Wręcz przeciwnie, Europa nadal odczuwa skutki wojny na Ukrainie, które zwiększają jej kruchość, fragmentację i deficyt handlowy, podczas gdy recesja wydaje się obecnie nieunikniona.
WYBORY ŚREDNIOOKRESOWE W USA
Konkluzje Tentori są wynikiem jego analizy wielu elementów wielkiej geopolitycznej układanki , jaką tej gorącej jesieni układa się dla gospodarki i rynków. Pierwsza z nich dotyczy tak zwanych „średnioterminowych” wyborów 8 listopada w Stanach Zjednoczonych. „Głosowanie ważne politycznie, ponieważ jest to osąd narodu w pierwszej połowie kadencji prezydenta” – powiedział menedżer. Obecny prezydent Joe Biden, którego poparcie odradza się (choć niezbyt wysokie), mocno skupił się na sprzedaży strategicznych zapasów amerykańskiej ropy, aby obniżyć cenę paliwa, które zawsze było ważnym termometrem „brzucha” przeciętnego wyborcy.


STRATEGICZNE ZAPASY OLEJOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
„Cena benzyny spadła z 5,5 USD za galon w połowie czerwca do 4,35 USD dzisiaj, co jest nadal wysokim poziomem w porównaniu do średniej historycznej, ale bardziej rozsądnym. Musiała jednak zlikwidować nagromadzone przez dziesięciolecia strategiczne zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, które obecnie są prawie zerowe. Będą musiały zostać szybko odtworzone, biorąc pod uwagę napięcia z Rosją i Chinami” – precyzuje Tentori . Według dyrektora, bezprecedensowe zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed w obronie siły nabywczej amerykańskiego konsumenta jest również zgodne z celem jak najszybszego ograniczenia kosztów życia. Na późniejszym etapie zawsze możliwe jest uruchomienie planu wsparcia dla spowalniającej gospodarki, ale nadal wspieranego przez wciąż toniczny rynek pracy.


KONGRES CHIŃSKIEJ Partii Komunistycznej
W każdym razie, zdaniem dyrektora AXA IM , gdyby partia Bidena została pokonana, nie powinno dojść do znaczących zmian kierunku w polityce zagranicznej i gospodarczej, a konsekwencje byłyby odczuwalne przede wszystkim w polityce wewnętrznej USA. Poszerzając horyzonty, 16 października odbędzie się zjazd Komunistycznej Partii Chin , na którym Xi Jinping może zostać potwierdzony na stanowisko sekretarza generalnego. „Hongkong właśnie zdecydował o anulowaniu kwarantanny z Covid, co może być powtórzone przez Pekin i które stanowiłoby panaceum dla Chin” – powiedział Tentori.


DUŻE RYZYKO RECESJI W NIEMCZECH
Jednak w Europie konflikt na Ukrainie oznacza recesję, która według Deutsche Bank będzie w przyszłym roku dotkliwa w Niemczech. Problem polega na tym, że dwie trzecie europejskiej inflacji jest spowodowane podażą (tj. głównie związaną z kosztami surowców i globalnymi łańcuchami dostaw), a tylko jedną trzecią popytem, ​​podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ta nierównowaga jest odwrócona.


FORMACJA NOWEGO RZĄDU WE WŁOSZECH
W tym trudnym kontekście Giorgia Meloni , zmagająca się z tworzeniem nowego rządu, będzie bazować na niedawnych brytyjskich doświadczeniach, gdzie ogłoszenie nadzwyczajnego planu stymulacji gospodarczej odnotowało falę wyprzedaży brytyjskich obligacji rządowych. „Lepiej nie antagonizować Europy i zapewnić, że ogromny przepływ środków finansowych z Brukseli i związanych z NRR (Narodowym Planem Odbudowy i Odporności) nie ustanie. W przeciwnym razie Włochy zaryzykowałyby, że będą musiały radzić sobie tylko ze wzrostem stóp procentowych i recesją u bram, ale także z ratingami, spreadami, zdolnością obsługi zadłużenia i finansami publicznymi” – podsumowuje dyrektor ds. informatyki AXA IM Italia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.