0 2 min 2 lata

Bank Rosji wysłał pismo do brokerów z zaleceniem, aby nie sprzedawać papierów wartościowych zagranicznych emitentów niekwalifikowanym inwestorom, w szczególności zablokować taką możliwość w aplikacjach mobilnych.

„Bank Rosji zaleca, aby profesjonalni uczestnicy rynku papierów wartościowych prowadzący działalność maklerską nie oferowali osobom niebędącym inwestorami kwalifikowanymi papierów wartościowych emitentów zagranicznych, z wyjątkiem papierów wartościowych emitentów zagranicznych emitowanych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, zagraniczne papiery wartościowe, których emitentem jest Ministerstwo Finansów, oraz akcje zagranicznych emitentów, którzy prowadzą swoją główną działalność w Federacji Rosyjskiej” – czytamy w piśmie opublikowanym na stronie internetowej Banku Rosji.

Dokument rekomenduje również „jak najszybciej dokonanie zmian w oprogramowaniu i narzędziach sprzętowych służących do zdalnej interakcji pomiędzy brokerem a klientami (w tym w aplikacjach mobilnych), które uniemożliwiają osobom niebędącym inwestorami kwalifikowanymi składanie zleceń na zakup cenne papiery wartościowe zagranicznych emitentów.

Jednocześnie należy zachować możliwość składania dyspozycji mających na celu zbycie takich papierów wartościowych i zamknięcie wcześniej otwartych pozycji krótkich.

Wcześniej w środę plany Banku Centralnego dotyczące ograniczenia dostępu niewykwalifikowanych inwestorów do obrotu wieloma instrumentami, przede wszystkim zagranicznymi instrumentami finansowymi, ogłosił wiceprezes Banku Rosji Philip Gabunia. „Najważniejsza historia jest taka, że ​​musimy wziąć pod uwagę realia instrumentów, którymi dopuszczamy do obrotu inwestorom niekwalifikowanym, a ograniczymy dostęp i możliwość zwiększania pozycji dla inwestorów niekwalifikowanych, w tym, jako zrealizowane ryzyko, w zagranicznych instrumentów finansowych” – powiedział, prezentując koncepcję poprawy ochrony inwestorów detalicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.