0 5 min 2 lata

Alfa-Bank złożył kilka pozwów przeciwko spółce Rust Russia i jej producentom napojów alkoholowych w związku z zakończeniem obsługi zadłużenia. Rust tłumaczy to brakiem możliwości pozyskania środków ze sprzedaży polskiego CEDC na spłatę kredytów z powodu sankcji wobec banku.

Jak wynika z gabinetu Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego, łączna kwota roszczeń wynosi prawie 7,5 mld rubli. Jedno z roszczeń w wysokości 1,417 mld rubli zostało rozpatrzone w zeszłym tygodniu. Sąd zajął środki (w tym środki, które zostaną zapisane na kontach bankowych), a także wszelkie ruchomości i nieruchomości należące do Rust Russia JSC, Siberian Distillery, Rust Inc. CJSC, JSC „LVZ „Topaz”, „Bravo Premium” LLC , „Produkcja Parlamentarna” LLC.

Jak napisano w orzeczeniu sądu, „pomimo apeli banku ani kredytobiorca, ani poręczyciele do tej pory nie zwrócili pożyczonych środków”. „Trudność wykonania czynności sądowej lub niemożność jej wykonania może wiązać się z brakiem majątku dłużnika, działaniami podejmowanymi w celu zmniejszenia stanu majątku. , na podstawie wielkości określonej kwoty oczywiste jest, że jeśli pozwani nie wpłacą pieniędzy, bank poniesie znaczną szkodę – uzasadnia orzeczenie sąd.

„Kredytobiorca przestał obsługiwać swój dług. Od kilku miesięcy prowadzimy przedsądowe negocjacje z kierownictwem firmy w celu rozwiązania sytuacji. Nie przyniosły one jednak konstruktywnego rezultatu” – powiedział serwis prasowy Alfa-Banku dla Interfax. Dlatego, aby chronić interesy naszych deponentów, musieliśmy iść do sądu.”

Ale mimo to Alfa-Bank nadal jest otwarty na dialog i jest gotowy do przedyskutowania możliwości uregulowania zadłużenia, podkreśliła służba prasowa.

Grupa Rust chciała rozliczyć się z Alfa-Bankiem za pomocą polskiego Maspexu, któremu sprzedała polską spółkę zależną CEDC, ale te płatności są niemożliwe ze względu na sankcje, poinformowano w grupie Interfax.

„Ze względu na umieszczenie Alfa-Banku na listach sankcyjnych, niemożliwe stało się dokonywanie płatności na jego rzecz z Maspex. Grupa Rust aktywnie współpracowała z Alfa-Bankiem w poszukiwaniu alternatywnej struktury rozliczeń, jednak na pewnym etapie Alfa- Bank zdecydował się na jednoczesne zgłaszanie roszczeń w standardowych procedurach bankowych” – poinformował serwis prasowy.

Firma przypomniała, że ​​transakcja z Maspexem została zamknięta w lutym 2022 roku. Wiąże się ze spłatą większości zadłużenia grupy. Euroobligacje o wartości 385 mln USD zostały już w całości wykupione.„Umowa przewiduje również pełną spłatę zobowiązań finansowych zabezpieczonych gwarancją CEDC dla Alfa-Banku ze środków zarezerwowanych na kontach Maspex” – podał serwis prasowy.

Rust planuje rozwiązać sytuację z Alfa-Bankiem w ramach wzajemnych porozumień. „Strony nadal poszukują alternatywnych sposobów rozliczenia transakcji, biorąc pod uwagę obecne ograniczenia, w tym refinansowanie produktów kredytowych Alfa-Banku z późniejszym otrzymaniem środków zarezerwowanych przez grupę Maspex z Polski” – podała spółka.

Jednocześnie serwis prasowy wyjaśnił, że wniesione pozwy nie dotyczą spółki Russian Standard Vodka, która nie jest dłużnikiem ani gwarantem zobowiązań finansowych wobec Alfa-Banku.

Firma podkreśliła, że ​​Rust Group nadal wykazuje pozytywną dynamikę na kluczowych rynkach. Od początku 2022 r. łączna wielkość sprzedaży na rynku rosyjskim wzrosła o 10%, a sprzedaż wysokomarżowej marki Russian Standard o ponad 15%. Rust planuje również utrzymać koncentrację na dalszym rozwoju własnego portfolio włoskich win musujących i niemusujących Gancia, które od początku 2022 roku urosło o 65%. Sprzedaż „Rusty” w kategorii gotowych do spożycia koktajli niskoalkoholowych wzrosła od początku roku o 113%.

Alkoholowa grupa firm „Rust” działa na ponad 80 rynkach międzynarodowych. Jej zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne, z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej, znajdują się w wielu krajach europejskich. Do grupy należy również winiarnia Gancia.

Rustam Tariko, założyciel i przewodniczący rady dyrektorów Rust Group of Companies.

Według systemu SPARK-Interfax w 2021 r. przychody Rust Russia JSC spadły do ​​30,209 mld rubli z 31,63 mld rubli rok wcześniej, strata netto – odpowiednio do 1,346 mld rubli z 3,825 mld rubli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.