0 2 min 2 lata

Ostatnie dane o zatrudnieniu w USA we wrześniu dostarczają dalszych tymczasowych dowodów na to, że rynek pracy ochładza się, a liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła o 263 tys., co w dużej mierze odpowiada oczekiwaniom wzrostu o 255 tys. Liczba ta również spadła w porównaniu z lipcowymi i sierpniowymi wzrostami odpowiednio o 537 000 i 315 000 sztuk.

Schroders uważa jednak, że wojna z inflacją ogłoszona przez Rezerwę Federalną jeszcze się nie skończyła iw komentarzu ekonomisty George’a Browna spodziewa się, że do końca roku stopy Fed Fund osiągną 4,25%.

PŁACE POZOSTAŁY MAŁO PRZESUNIĘTE. Psychologia inwestowania

Pomimo spowolnienia w tworzeniu miejsc pracy, stopa bezrobocia spadła jednak do 3,5% , wbrew oczekiwaniom, zgodnie z którymi utrzymała się na poziomie 3,7%. Ale, dodaje Brown, płace pozostały niewrażliwe, a stawki godzinowe wzrosły o 0,3% w ciągu miesiąca, bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem, z lekkim spowolnieniem rocznej stawki do 5,1% …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.