0 1 min 2 lata

Publikacja projektu oświadczenia Mins strefy euro koncentruje się na „Ochrony wrażliwych”

Według projektu oświadczenia ministrów finansów strefy euro, powiedzą…

Programy wsparcia będą skupiać się na ochronie wrażliwych:

Polityka fiskalna powinna mieć na celu utrzymanie zdolności obsługi zadłużenia, zwiększenie potencjalnego wzrostu, aby ułatwić Europejskiemu Bankowi Centralnemu walkę z inflacją

Skoncentrują się na miarach dochodu, które są wyjątkowe, tymczasowe i ukierunkowane

Szeroko zakrojone wsparcie w celu zagregowania popytu poprzez politykę fiskalną w 2023 r. nie jest zagwarantowane

Rządy nie mogą w pełni chronić gospodarki przed gwałtownym wzrostem cen energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.