0 5 min 2 lata

USD/PLN Z jednej strony wierzymy w lekkie osłabienie złotego (wpływ słabszego globalnego nastroju), a z drugiej ze względu na solidną pozycję Europejskiego Banku Centralnego i wzrost o 75 proc. zwrotnica. podstawy. Efektem będzie przynajmniej chwilowa konsolidacja waluty. Dlatego też oczekuje się, że notowania USD/PLN pozostaną względnie płaskie, tj. wyśrodkowane wokół poziomu
,75. Wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej USA (czwartek) pozostają zagrożeniem dla dolara, zwłaszcza jeśli wnoszą coś nowego do perspektyw gospodarczych USA.

EUR /

USD Presja na euro nie słabnie po przerwie do odwołania na dostawy rosyjskiego gazu do Europy (przez Nord Stream 1). W rezultacie EUR/USD chwilowo spadł dziś poniżej 0,99. W tym tygodniu nie można jednak wykluczyć próby wyprowadzenia kursu eurodolar powyżej parytetu. Decyzję o stopach procentowych podejmie w czwartek Europejski Bank Centralny. Ostatnie sygnały sugerują większą szansę na podwyżkę niż w lipcu. Kluczowym czynnikiem – poza znaczeniem samej podwyżki – będzie nastawienie członków EBC do dalszych ruchów. Inwestorzy coraz częściej podkreślają możliwość szybszego i silniejszego wzrostu kosztu pieniądza, aw obliczu nadchodzącej recesji EBC może bardziej agresywnie walczyć z rekordową inflacją. Naszym zdaniem jest to najpoważniejszy obecnie dostępny argument, który może „podbić” kurs EUR/USD powyżej parytetu. Biorąc pod uwagę dość słaby kalendarz danych makroekonomicznych w tym tygodniu, posiedzenie EBC jest tym ważniejsze.
10 lat DE (%)
Spotkanie Europejskiego Banku Centralnego jest prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem tygodnia z punktu widzenia niemieckiego długu. UwaŜamy, Ŝe jeśli podwyŜki rozpoczną się w lipcu (75 pkt.), trudno będzie przebić oczekiwania co do skali całego cyklu, który umocnił się w ostatnich dniach (stopy procentowe) – kluczowa stopa EBC to ponad 2%. Dlatego nawet gwałtowny wzrost cen srebra we wrześniu nie wpłynie na wycenę Bunda. Jak trzeci pakiet antyinflacyjny przygotowany przez niemiecki rząd, który zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu.
US 10-letnie (%)
US 10-letnie stopy zwrotu – po dwumiesięcznej przerwie – powyżej 3,15%. Ostatnim argumentem przemawiającym za utrzymaniem dość pozytywnych oczekiwań na normalizację polityki pieniężnej w USA są dane z rynku pracy. Jednak na razie nie widzimy czynników, które mogłyby dalej wspierać rentowności obligacji skarbowych. Zwłaszcza, gdy kalendarz danych makroekonomicznych jest stosunkowo ubogi. Jednak to, co powiedział Powell w czwartkowym przemówieniu, pozostanie ryzykiem, jeśli wpłynie na perspektywy polityki pieniężnej Fed. Dlatego też stabilizacja 10-letnich obligacji USA pozostaje scenariuszem bazowym na ten tydzień.
Ludwik Kotecki (1 września 2022 r.)
W przyszłym tygodniu w Radzie odbędzie się długa dyskusja. Na pewno jednak należy zakładać, że jest jeszcze miejsce na podwyżkę stóp we wrześniu lub październiku, podwyżka nie musi być zbyt wysoka, ale Rada powinna powtórzyć, że poziom inflacji jest poświąteczny, lato jest dla RPP nie do zaakceptowania. Zwłaszcza, że ​​złoty drastycznie się osłabił. Pozostawienie stóp procentowych bez zmian w czasie, gdy wszystkie główne banki centralne kontynuują zacieśnianie polityki pieniężnej, co prowadzi do dalszego osłabienia złotego, co tylko zwiększy presję inflacyjną. Obawiam się, że dewaluacja złotego jest w obecnych warunkach zjawiskiem trwałym. I można użyć mocniejszego złotego.
Moim zdaniem nie ma mowy o definitywnym zakończeniu cyklu.

Adam Glapiński (29 sierpnia 2022)
(…) Dyskusja RPP może ujawnić scenariusz, w którym ponownie podnosimy stopy o 25 punktów bazowych. lub dwa razy 25bps. Nie wykluczamy jednak, że natychmiast przestaniemy podnosić stopy procentowe, ale jednocześnie nie poddawajmy się i deklarujemy koniec cyklu podwyżek. Działamy pragmatycznie. Wzrost to tylko 25 punktów bazowych. To już sygnał, że wstrzymujemy rytm cyklu byka, ale wciąż patrzymy na sytuację i nie wiemy, kiedy powiemy: czas zakończyć cykl.

Ireneusz Dąbrowski (19 lipca 2022)
Moim zdaniem, jeśli będą kolejne podwyżki, to będą one dość małe – w podobnej skali do ostatnich lub nawet niższej. Gdyby decyzja była całkowicie moja, nie podnosiłbym stóp, co najwyżej 25 punktów bazowych na raz.
Bieżące średnie kursy walut obcych – Tabela A (tabela z ostatniego dnia roboczego – artykuły będą aktualizowane na bieżąco) Zarządu Narodowego Banku Polskiego 23 września 2002 r. w sprawie metod przeliczania i publikowania aktualnych kursów walut obcych (Dz. Ustawy o Narodowym Banku Polskim, 2022, nr. Obiekt 10:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.