0 1 min 2 lata

Przyjrzyjmy się najpierw dzisiejszym publikacjom danych. Oto wstępne dane o PKB za II kwartał, które są przykładem odporności pomimo rosnącej presji inflacyjnej i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego:

  • Francja – wstępny PKB za II kw. +0,5% wobec oczekiwanego +0,2% kw/kw
  • Wstępny PKB Hiszpanii za II kw. +1,1% vs oczekiwane +0,4% kw/kw
  • Niemcy wstępne PKB za II kw. 0,0% wobec oczekiwanego +0,1% kw/kw
  • Włochy – wstępny PKB za II kw. +1,0% wobec oczekiwanego +0,3% kw/kw
  • Wstępny PKB strefy euro za II kw. +0,7% vs oczekiwane +0,2% kw/kw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.