0 9 min 1 rok

W ostatnim czasie rynki finansowe były bardzo dynamiczne, a wiele wydarzeń wpłynęło na ich zmienność. Jednym z kluczowych aspektów w handlu walutami jest kurs walutowy, czyli cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. W ciągu ostatniego tygodnia obserwowaliśmy znaczące wahania kursu waluty amerykańskiej w stosunku do innych walut. Dlatego też dziś skupimy się na analizie zmienności notowań dolara amerykańskiego i spróbujemy zrozumieć, co spowodowało takie wahania i jakie mogą być konsekwencje w przyszłości.

Jakie są czynniki wpływające na kursy walutowe?

Na kursy walutowe wpływa wiele czynników, w tym:

 1. Polityka monetarna – decyzje podjęte przez banki centralne dotyczące stóp procentowych, ilości pieniądza w obiegu i programów luzowania ilościowego mogą wpłynąć na wartość waluty.
 2. Polityka fiskalna – działania rządu dotyczące wydatków publicznych, podatków i deficytu budżetowego również wpływają na kursy walutowe.
 3. Stosunki handlowe – zmiany w bilansie handlowym między dwoma krajami mogą wpłynąć na kurs waluty. Na przykład, gdy kraj eksportuje więcej niż importuje, jego waluta może wzrosnąć na wartości.
 4. Stosunki polityczne – niestabilność polityczna w kraju może wpłynąć na wartość jego waluty.
 5. Zmiany w krajowej produkcji – wzrost produkcji krajowej może zwiększyć wartość waluty, ponieważ zwiększa popyt na nią.
 6. Poziom inflacji – wysoka inflacja może obniżyć wartość waluty, ponieważ zmniejsza siłę nabywczą pieniądza.
 7. Sytuacja na rynkach finansowych – zmiany w nastrojach inwestorów i wycenie aktywów na rynkach finansowych mogą wpłynąć na kursy walutowe.
 8. Zmiany w stanie gospodarki światowej – zmiany w globalnej sytuacji gospodarczej, takie jak kryzys finansowy lub pandemia, mogą wpłynąć na kursy walutowe.

Warto jednak pamiętać, że wpływ tych czynników może się różnić w zależności od pary walutowej i sytuacji na rynku.

Wykres kursu waluty amerykańskiej

Aktualny wykres waluty amerykańskiej

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex (ang. Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwie różne platformy inwestycyjne, które różnią się między sobą wieloma czynnikami. Oto niektóre z najważniejszych różnic między nimi:

 1. Instrumenty finansowe: Giełda papierów wartościowych oferuje inwestorom możliwość handlu papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i opcje. Rynek Forex natomiast specjalizuje się w wymianie walut.
 2. Regulacje: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie jest regulowany przez żadne centralne instytucje, takie jak giełda papierów wartościowych. Istnieją jednak regulacje lokalne, które obowiązują w każdym kraju. Giełda papierów wartościowych zazwyczaj podlega nadzorowi i regulacjom ze strony organów rządowych.
 3. Godziny handlu: Giełda papierów wartościowych ma ściśle określone godziny handlu, które zwykle pokrywają się z godzinami pracy banków. Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, z przerwami tylko w weekendy.
 4. Płynność: Rynek Forex jest zazwyczaj bardziej płynny niż giełda papierów wartościowych. Oznacza to, że transakcje mogą być wykonane szybciej i z mniejszymi spreadami (różnicami między cenami kupna a sprzedaży).
 5. Skala: Rynek Forex jest ogromny i jest uważany za największy na świecie, z dziennym wolumenem transakcji wynoszącym miliardy dolarów. Giełdy papierów wartościowych zazwyczaj są mniejsze i mają mniejszy wolumen transakcji niż rynek Forex.

Podsumowując, zarówno rynek Forex, jak i giełda papierów wartościowych oferują inwestorom wiele możliwości, ale mają one różne charakterystyki i wymagają różnych strategii inwestycyjnych.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs waluty amerykańskiej w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Zachowanie kursu waluty amerykańskiej w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych może być różne w zależności od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityczna i globalna sytuacja na rynkach finansowych. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych kurs waluty amerykańskiej często wykazywał pewną stabilność lub wzrost w stosunku do innych walut.

Na przykład, w pierwszych kwartałach 2020 roku, kurs dolara amerykańskiego początkowo rósł na skutek wzrostu niepewności związanej z pandemią COVID-19 i jej wpływem na światową gospodarkę. Jednakże, w drugiej połowie kwartału, dolar zaczął tracić na wartości wskutek poprawy nastrojów na rynkach finansowych.

W pierwszych kwartałach 2019 roku dolar amerykański miał zmienny początek, ale następnie w drugim miesiącu zaczął wzrastać, w reakcji na pozytywną dynamikę gospodarczą Stanów Zjednoczonych. W pierwszych kwartałach 2018 roku, dolar z kolei zaczął tracić na wartości wskutek spadków na giełdach i poprawy sytuacji gospodarczej w Europie.

Należy jednak pamiętać, że kurs waluty amerykańskiej jest uzależniony od wielu czynników, w tym sytuacji politycznej i gospodarczej, a także od zmian na rynkach globalnych. Dlatego, nie ma gwarancji, że kurs dolara w pierwszych kwartałach będzie zachowywał się w taki sam sposób w każdym roku.

Analiza zmienności kursu waluty amerykańskiej a zmienność dolara nowozelandzkiego


W ostatnim czasie kurs dolara amerykańskiego (USD) i dolara nowozelandzkiego (NZD) wykazywał różne tendencje, co wpłynęło na ich zmienność.

W pierwszych miesiącach 2022 roku kurs USD/NZD utrzymywał się w okolicach 1,38-1,40, ale na początku marca doszło do gwałtownej zmienności, która spowodowała spadek kursu do poziomu 1,35. Przyczyną takiej sytuacji była zmiana polityki banku centralnego Nowej Zelandii, który zaczął stopniowo podnosić stopy procentowe, co zwiększyło atrakcyjność NZD dla inwestorów i osłabiło pozycję USD.

Jednak w kolejnych tygodniach kurs USD/NZD zaczął się odbijać i na początku kwietnia osiągnął poziom 1,44, co wynikało głównie z ogólnego wzrostu notowań dolara amerykańskiego na światowych rynkach finansowych.

W porównaniu z dolarem australijskim, dolarem nowozelandzkim charakteryzuje się mniejszą zmiennością, co wynika m.in. z mniejszej wielkości gospodarki Nowej Zelandii i mniejszej roli NZD na rynkach międzynarodowych.

Należy jednak zaznaczyć, że zmienność kursów walutowych jest bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielu czynników, w tym od kondycji gospodarki, polityki monetarnej banków centralnych, sytuacji politycznej w kraju i na świecie, a także od nastrojów inwestorów i spekulantów na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs waluty amerykańskiej w roku 2022?

Przypominam, że zgodnie z naszą konwencją, która została omówiona wcześniej, daty odnoszą się do przyszłości. Dlatego nie mogę odnieść się do wydarzeń, które miałyby miejsce w 2022 roku.

Jednakże, w 2021 roku kilka wydarzeń miało wpływ na kurs waluty amerykańskiej. Wśród nich była pandemia COVID-19, która wciąż wpływa na światową gospodarkę i może wpłynąć na dalszy kurs dolara. Inne ważne wydarzenia, takie jak wybory prezydenckie, decyzje Rezerwy Federalnej USA dotyczące polityki pieniężnej oraz postęp w negocjacjach handlowych z innymi krajami również mogą wpłynąć na kurs dolara.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.