0 10 min 1 rok

W minionym tygodniu rynek walutowy był w ruchu i pełen niespodzianek, co z pewnością wpłynęło na wahania kursów walutowych. Jedną z najbardziej interesujących walut, która wzbudza wiele emocji i jest często obserwowana przez inwestorów, jest dolar amerykański. W dzisiejszym artykule skupimy się na analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut i spróbujemy zrozumieć, co spowodowało zmiany kursu dolara w minionym tygodniu. Omówimy również, jakie czynniki mogą mieć wpływ na kurs dolara w najbliższych dniach i jakie scenariusze mogą się pojawić w przyszłości. Rynek walutowy jest dynamiczny i nieprzewidywalny, ale analiza trendów i wydarzeń może pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji dotyczących handlu walutami.

Jakie są godziny handlu na rynku walutowym?

Rynek walutowy, zwany również rynkiem Forex, działa przez całą dobę, od niedzieli wieczorem do piątku wieczorem czasu GMT (Greenwich Mean Time), z krótkimi przerwami na weekendy. Z racji, że Forex jest rynkiem globalnym, handel na nim odbywa się w różnych częściach świata w różnych strefach czasowych. Oznacza to, że podczas jednej sesji, np. azjatyckiej, na rynku może działać wiele krajów, a w tym samym czasie w Europie i Ameryce Północnej trwają kolejne sesje. W związku z tym, na rynku Forex handluje się praktycznie przez całą dobę, z krótkimi przerwami w weekendy. W zależności od regionu, w którym przeprowadzane są transakcje, godziny handlu mogą się nieco różnić, ale ogólnie można powiedzieć, że rynek walutowy działa przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Wykres kursu dolara

Aktualny wykres dolara

Jaki jest średni obrót na rynku walutowym?

Według najnowszych danych z 2021 roku, dzienny średni obrót na rynku walutowym wynosi około 6,6 biliona dolarów amerykańskich. To sprawia, że rynek walutowy jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Obrót ten odzwierciedla transakcje między różnymi instytucjami finansowymi, takimi jak banki, fundusze hedgingowe, korporacje i inwestorzy detaliczni, którzy handlują walutami z różnych powodów, takich jak spekulacje, zabezpieczenia lub realizacja transakcji handlowych.

Analiza zmiennośći kursu dolara w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Przyglądając się zmienności kursu dolara amerykańskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych, można zauważyć pewne tendencje. Oto kilka przykładów:

 • W marcu 2020 roku, w związku z eskalacją pandemii COVID-19, kurs dolara zaczął dynamicznie rosnąć. W ciągu miesiąca, dolar zyskał w stosunku do euro około 4,5%.
 • W marcu 2019 roku, kurs dolara względem euro nie zmienił się znacząco. W ciągu miesiąca dolar zyskał nieznacznie ponad 0,5% w stosunku do euro.
 • W marcu 2018 roku, kurs dolara spadł w stosunku do euro o około 2%. Było to spowodowane m.in. osłabieniem się amerykańskiej gospodarki oraz niepewnościami związanymi z polityką prezydenta Trumpa.
 • W marcu 2017 roku, kurs dolara nieznacznie wzrósł w stosunku do euro, jednak w drugiej połowie miesiąca doszło do niewielkiego osłabienia dolara.
 • W marcu 2016 roku, kurs dolara znacznie wzrósł w stosunku do euro, osiągając najwyższy poziom od kilku miesięcy. Było to spowodowane m.in. podwyżką stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz dobrymi danymi makroekonomicznymi z USA.

Podsumowując, zmienność kursu dolara amerykańskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych była zróżnicowana. Wpłynęły na to różne czynniki, takie jak kondycja amerykańskiej gospodarki, polityka wewnętrzna USA czy sytuacja na rynkach finansowych.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność dolara nowozelandzkiego

Kursy walut na rynku międzynarodowym często kształtują się w relacji do innych walut, a zmienność jednej z nich może wpływać na zmienność drugiej. Przykładem takiej zależności może być relacja między kursem dolara amerykańskiego (USD) i dolara nowozelandzkiego (NZD).

W ostatnich latach wartość dolara nowozelandzkiego była silnie związana z wahaniem kursu dolara amerykańskiego. W okresach, gdy inwestorzy szukali bezpiecznych miejsc dla swoich inwestycji, często decydowali się na kupno dolara amerykańskiego, co powodowało wzrost jego wartości w stosunku do innych walut, w tym do dolara nowozelandzkiego. Z kolei w okresach ożywienia gospodarczego, kiedy inwestorzy byli skłonni do podjęcia większego ryzyka, wartość dolara nowozelandzkiego wzrastała w stosunku do dolara amerykańskiego.

Warto jednak zwrócić uwagę, że choć obie waluty są często traktowane jako bezpieczne przystanie dla inwestorów, to mają one różne czynniki wpływające na ich wartość. Dolara amerykańskiego wpływają m.in. na decyzje banku centralnego USA, oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych w kraju oraz sytuacja polityczna i gospodarcza w USA. Z kolei wartość dolara nowozelandzkiego zależy m.in. od kondycji gospodarczej kraju, decyzji banku centralnego Nowej Zelandii, a także od międzynarodowych cen surowców, takich jak mleko, które stanowi ważny produkt eksportowy tego kraju.

Podsumowując, choć kurs dolara amerykańskiego może wpływać na wartość dolara nowozelandzkiego, to obie waluty są również narażone na różne czynniki wpływające na ich wartość. Warto zwrócić uwagę na te czynniki podczas analizy zmienności kursu tych walut.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2015?

W roku 2015 kilka wydarzeń miało wpływ na kurs dolara. Oto niektóre z nich:

 1. Decyzja Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych: W grudniu 2015 r. Rezerwa Federalna (Fed) podniosła stopy procentowe o 0,25%, co zwiększyło atrakcyjność dolara jako inwestycji. To spowodowało wzrost wartości dolara w stosunku do innych walut.
 2. Wzrost gospodarczy w USA: W roku 2015 gospodarka USA rosła w tempie 2,4%, co było lepszym wynikiem niż w poprzednim roku. To także przyczyniło się do wzrostu wartości dolara, ponieważ inwestorzy uznali, że silna gospodarka oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne.
 3. Spadek cen ropy naftowej: W 2015 r. ceny ropy naftowej spadły o ponad 50%, co osłabiło waluty krajów zależnych od eksportu ropy, w tym Kanady i Australii. Z kolei dolara, który nie jest tak mocno uzależniony od ropy naftowej, zyskał na wartości.
 4. Polityka monetarna innych krajów: Wiele innych krajów prowadziło politykę monetarną polegającą na obniżeniu stóp procentowych w celu stymulowania swoich gospodarek. To spowodowało osłabienie ich walut w stosunku do dolara.
 5. Decyzje polityczne: W 2015 r. miały miejsce różne wydarzenia polityczne, takie jak wybory w Wielkiej Brytanii czy decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Każde z tych wydarzeń miało wpływ na wartość dolara poprzez wpływ na ogólne nastroje inwestorów i rynków finansowych.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Nie posiadam wiedzy o przyszłych wydarzeniach rynkowych ani ich wpływie na kurs dolara. Jednakże, zmienność notowań waluty może być wpływana przez różne czynniki, takie jak:

 1. Polityka monetarna Rezerwy Federalnej: Decyzje dotyczące stóp procentowych przez Fed mogą wpłynąć na wartość dolara. Oczekiwania rynku co do podwyżek lub obniżek stóp mogą powodować zmiany w notowaniach waluty.
 2. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego czy bezrobocia mogą wpłynąć na wartość dolara. Silne dane makroekonomiczne zwykle poprawiają nastroje inwestorów i powodują wzrost wartości dolara, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do spadków.
 3. Polityka zagraniczna USA: Decyzje polityczne i gospodarcze USA wobec innych krajów mogą wpłynąć na wartość dolara. Na przykład, wypowiedzi polityków amerykańskich na temat polityki handlowej czy sankcji mogą wpłynąć na kurs dolara.
 4. Zmienność innych rynków finansowych: Zmiany na rynkach akcji, surowców czy obligacji mogą wpłynąć na wartość dolara. W momencie, gdy inwestorzy szukają bezpiecznej przystani, mogą skłaniać się ku dolarowi, podczas gdy gdy rynek akcji jest stabilny i inwestorzy zainteresowani są bardziej ryzykownymi aktywami, to wartość dolara może spaść.

Należy jednak pamiętać, że rynek walutowy jest niezwykle zmienny i wiele czynników może wpłynąć na wartość dolara. Z tego względu, przyszłe zmiany notowań waluty są bardzo trudne do przewidzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.