0 9 min 2 lata

Jeszcze do niedawna dolar amerykański symbolizował w Polsce wysoki status społeczny. W trudnych czasach PRL-u za dolara można było kupić wszystko. Ta waluta dawała nam ogromną siłę nabywczą, a przede wszystkim pozwalała na dokonywanie zakupów w niezapomnianych sklepach Pewex, gdzie importowane towary poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego sprzedawano tylko za walutę. Ważną rolę odegrała także Polonia w Ameryce, która poprzez regularne transfery tej waluty wspierała swoich rodaków w kraju.


Co ciekawe, formalnie nielegalne było posiadanie dolarów i innych zachodnich walut, ale bez problemu można je wydać w powyższych sklepach lub wymienić na złotówki u lokalnego „przedsiębiorcy”, który zajmuje się nielegalną wymianą walut. Dziś znaczenie pieniądza amerykańskiego znacznie osłabło, głównie ze względu na zacieśnianie więzi między Euro a polską gospodarką i Unią Europejską, ale dolar nadal jest dla Polaków bardzo ważny, wystarczy wspomnieć o jego zależności od Unia Europejska. cena elektroniki. oraz ropa naftowa.


Billy, Zielony – Dolar ma wiele imion

Nazwa Dollar pochodzi od monety z XVI wieku. Dziś ta waluta jest oznaczona skrótem USD lub symbolem $. To typowe przekreślone S, symbol znany niemal na całym świecie, prawdopodobnie pochodzi od nazwy hiszpańskiego dolara, który był najpopularniejszym środkiem płatniczym w Nowym Świecie. Obecnie słowo dolar w mowie potocznej w różnych regionach jest często zastępowane lokalnymi nazwami: „buck”, „verda”, „greenbuck”, „papier”. Podobnie w Polsce dolary często określa się mianem „dolarów” lub „papierów wartościowych”.

Stutysięczny banknot?

USD dzieli się na 100 centów. W swojej bogatej historii waluta ta była emitowana na wielu różnych nośnikach, zarówno monetach, jak i banknotach – co ciekawe, każdy wyprodukowany dolar jest nadal akceptowaną formą płatności (oczywiście te najstarsze mają znacznie wyższą wartość kolekcjonerską niż nominał – na przykład najdroższa moneta sprzedana na świecie – dolar z 179
roku, którego cena na aukcji wyniosła niewiarygodne 10 milionów dolarów). W powszechnym obiegu znajdują się obecnie następujące monety:
1 cent, potocznie zwane „penny”.
5 centów – „nikiel”.
10 centów – „centów”.
25 centów – „kwartał”.
50 centów – „połowa”.
$1 – moneta jest nadal w obiegu, ale nie jest już produkowana

Stosunkowo mały zestaw nominałów sprawia, że ​​100 000 złotych jest dość dużą liczbą banknotów – ale rząd USA decyduje się nie wprowadzać do publicznego obiegu banknotów o wyższych nominałach, głównie ze względów finansowych (nieważne w dobie pieniądza elektronicznego) i ze względu na nominały znacznie trudniej jest przestępczości zorganizowanej handlować gotówką. Oficjalnie jest kilkaset banknotów o nominałach 500, 1000, 5000 i 10 000, a także legendarna pomarańcza 100 000, ale były one używane głównie do płatności między rządami i bankami i nie znajdowały się w publicznym obiegu.
Historia napisana srebrem i złotem


Początkiem amerykańskiej waluty była decyzja nowo narodzonych Stanów Zjednoczonych o emisji papierowych pieniędzy zwanych „kontynentami”. Musieli sfinansować koszty wojny o niepodległość z Wielką Brytanią. Ale szybko stały się bezwartościowe, ponieważ żołnierze używali ich do wypełniania zbyt dużych butów. Aby ratować sytuację, rząd zdecydował się na wprowadzenie nowej waluty – dolara, który miałby być realnie osłonięty kruszcem. Był rok 1785, a siedem lat później dolar stał się podstawową walutą Stanów Zjednoczonych. Do 1900 roku dolar był wytwarzany ze srebra i złota.


Monety z metali szlachetnych zostały stopniowo zastąpione monetami srebrnymi. Początek XX wieku przyniósł ze sobą odkrycie nowych złóż srebra, co spowodowało znaczny spadek jego wartości – wówczas zdecydowano się na wprowadzenie systemu wymiany walut wspieranego wyłącznie złotem. Pierwsze banknoty zaczęły pojawiać się już podczas wojny secesyjnej i były wymieniane na złoto w proporcji 1 dolar = 1,5 grama złota przez cały czas. Do dziś spotykamy banknoty z formułą: „W SREBRZE / NA ZŁOTO NA PROŚBĘ UŻYTKOWNIKA”, która miała potwierdzać wymienialność banknotu na metal szlachetny.
Wreszcie, w 1971 roku, podjęto decyzję o porzuceniu związku między dolarem a jakimkolwiek metalem, co miało dalekosiężne konsekwencje dla świata – w tym upadek powojennego systemu monetarnego Bretton Woods. Efektem ubocznym tej decyzji jest to, że wartość tej waluty spadnie znacznie bardziej niż oczekiwała inflacja. Dzisiejszy 1 dolar kupuje tyle, ile w 1900 r.
centy.


Od czego zależy cena dolara?

USD to jedna z czterech najważniejszych walut na świecie. Na jego cenę mają wpływ niemal wszystkie najważniejsze wydarzenia gospodarcze i polityczne na świecie. Notowanie tej waluty jest ujemnie skorelowane z cenami złota i ropy. Oznacza to, że kiedy ropa lub złoto spadają, dolar rośnie i odwrotnie. Na światowych rynkach finansowych ceny surowców są stałe w stosunku do dolara.
Oczywiście amerykańska gospodarka i polityka również będą miały duży wpływ na jej przebieg. Innym ważnym czynnikiem jest to, że jest to główna waluta rezerwowa. Ponad 63% światowych rezerw walutowych jest denominowanych w dolarach. Pomimo tego, że dolar nie ma już parytetu ze złotem, kraje nie mają innego, równie stabilnego sposobu utrzymywania nadwyżek finansowych. W większości przypadków dług zewnętrzny poszczególnych krajów wyrażany jest również w dolarach.

Dollar Index – Definicja Indeks

Dollar Index (USDX) mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut większości głównych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Jest podobny do innych indeksów ważonych handlem, które również wykorzystują kursy wymiany tych samych głównych walut z rynków światowych.
Jakie waluty są uwzględnione w indeksie dolara? Indeks dolara amerykańskiego
ma sześć różnych walut: euro, jen japoński, funt brytyjski, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Przed powstaniem euro było co najmniej dziesięć walut – te, które mamy dzisiaj (bez euro), plus marka zachodnioniemiecka, frank francuski, lira włoska, gulden holenderski i frank belgijski. Euro zastąpiło ostatnie pięć z tych walut.


Warto zauważyć, że nie wszystkie waluty mają taki sam wpływ na dolara. Wzór i procenty masowe składników są następujące:

euro: 57,6 proc.,
jen japoński: 13,6 proc.,
funt brytyjski: 11,9 proc.,
dolar kanadyjski: 9,1 proc.,
korona szwedzka: 4,2 proc.,
frank szwajcarski: 3,6 proc.

Czy kurs dolara zostanie zrewidowany?

Brak regularnie planowanych korekt. Indeks został zrewidowany raz po wprowadzeniu euro jako wspólnej waluty Unii Europejskiej, a teraz metodologia indeksu jest monitorowana, aby dokładnie odzwierciedlać indeksowane waluty i rynki walutowe.


Jak obliczany jest indeks dolara amerykańskiego?

USD jest obliczane w czasie rzeczywistym co około 15 sekund na podstawie danych dostarczonych przez różnych dostawców walut indeksowych. Cena użyta do obliczenia indeksu jest średnią wartością powyższej ceny kupna i sprzedaży w walucie krajowej. Ta kalkulacja w czasie rzeczywistym jest dystrybuowana do wszystkich dostawców danych.


Interpretacja i handel indeksem dolara amerykańskiego

Wartość indeksu 120 wskazuje na umocnienie dolara amerykańskiego o 20%. względem koszyka walut w określonym momencie. Mówiąc najprościej, gdy USDX rośnie, oznacza to, że dolar amerykański umacnia się lub zyskuje na wartości w stosunku do innych walut. Podobnie, jeśli indeks wynosi teraz 80 i jest o 20% niższy od swojej pierwotnej wartości, amortyzacja wynosi 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.