CENA DOLARA 10 kwietnia – 16 kwietnia 2023 – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się dolar w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?

0 13 min 1 rok

W ciągu ostatnich miesięcy zauważamy dużą zmienność na rynkach finansowych, w tym także na rynku walutowym. Może to być wynikiem różnych czynników, takich jak pandemia COVID-19, jej wpływ na gospodarkę światową oraz kryzys, który nadszedł po niej. Innymi ważnymi wydarzeniami, które mogą wpłynąć na kurs […]

Waluty